Art terapia

ČO PONÚKAM

  • kultúrno - relaxačné činnosti smerujúce k liečivému odreagovaniu
  • zážitkové kurzy kreslenia a maľovania
  • spolupráca a kreatívne nápady
  • viac na www.puart.sk

KURZY SÚ URČENÉ PRE

  • deti a dospelých
  • destké letné tábory a rekreačné zariadenia
  • detské centrá a oddelenia nemocníc
  • súkromné a spoločenské oslavy